TÀI LIỆU‎ > ‎

-Giá trị các cảm biến máy lạnh

Mã s đin tr cm biến ca mt s hãng máy lnh. www.daynghetuannguyen.com


Cảm biến nhiệt độ dàn (đầu đồng) chuộc đồng
Cảm biến nhiệt độ phòng (đầu nhựa) chuộc nhà
Panasonic
27-34K (t° dàn)
15K (t° phòng)
Toshiba
8K
8K
Mitsubishi
4,7K
4,7K
Daikin
7K
7K
Samsung
8.5K
8.5K
Sumikura
154K
15K
Funiki
4,7K
4,7K
Nagakawa (A126 & A188)
9K
9K
Nagakawa (NS-C132)
4,7K
4,7K
TCL
4,7K
4,7K


Comments