-Cung cấp công tắc cửa độ máy giặt các hãng

Cung cấp công tắc cửa máy giặt độ tất cả các hãng máy giặt giá rẻ

Cung cấp các loại board độ sửa lỗi Ec5 của máy giặt Toshiba