-Dạy nghề sửa chữa bếp gas cao cấp

Nhận học viên thường xuyên nghề sửa bếp gas

-Công dụng bếp gas gia đình và bếp gas công nghiệp

-Hướng dẫn sửa bếp gas gia đình thông dụng

-Hướng dẫn sửa chữa bếp gas âm cao cấp

-Kỹ năng sửa nhanh và an toàn gas đốt

Liên hệ 0933102666 Thầy Tuấn