CUNG CẤP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Cung cấp các linh kiện điện tử hiếm, các linh kiện trong board mạch điện tử công nghiệp, trong bếp từ, bếp hồng ngoại...

Nhận sửa chữa thay thế, chế tạo board mạch mới