HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP

Nhận ký hợp đồng đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp

Đào tạo An Toàn Lao Động

Đào tạo nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân viên, điện tử, điện lạnh, điện tự động hoá, bảo trì máy may công nghiệp

Đào tạo vận hành máy móc

Chúng tôi đến tận nơi hoặc quý Doanh Nghiệp đưa nhân viên đến học tại Trung Tâm