- Nhận ký hợp đồng đào tạo nghề bảo trì máy may tại doanh nghiệp

Khi các doanh nghiệp đào tạo tại chỗ, Trung Tâm sẽ đến tận nơi huấn luyện đào tạo thực tế cho doanh ghiệp

Liên hệ: 0933102666 thầy Tuấn để được tư vấn cụ thể