- Chất lượng đào tạo của dạy nghề Tuấn Nguyễn

Ý kiến góp ý của học viên là nền tảng để chúng tôi hoàn thiện và phát triển hơn, trong cuộc sống dù rằng có rất nhiều hành động trái chiều, Xã Hội luôn có người xấu và người tốt, nhưng với chúng tôi luôn luôn quý trọng tất cả ý kiến dù xấu hay tốt vì đó là bài học quý giá ứng dụng cho kỹ năng mỗi một chúng ta mà trường học chưa có dạy, trong lúc giảng bài chúng tôi cũng luôn đưa vào những kinh nghiệm thực triễn và kỹ năng vốn có trong quá trình làm việc để các bạn nhận thức được vấn đề mà trách né điều không hay mà các bạn chưa từng gặp để thành công hơn, thay mặt Trung Tâm tôi rất cám ơn các bạn đã cho chúng tôi cảm hứng để yêu nghề hơn, chúc các bạn luôn thành công và hạnh phúc