- Datasheet ULN 2003, 2004

Giới thiệu IC đệm ULN2003

Dùng để hút dòng đóng mở các relay

Sơ đồ chân:

 

                                                     

Hình 5.2.1: Sơ đồ chân ULN2003

 

-         Có 7 ngõ vào ra,mỗi ngõ có 2 transistor ghép Darlington với nhau

-         Dòng ngõ ra: 500mA-600mA

 

5.3 Giới thiệu IC 74HC74

 

                                           Hình 5.3.1 Sơ đồ chân IC 74HC74

 

 

 

Bảng 5.3 Bảng trạng thái IC 74hc74

IC 74HC74 được ghép bởi 2 Flipflop D với dữ liệu vào D riêng biệt,xung clock (CP),chân set(SD) và chân reset(RD).

Dữ liệu vào sẽ được chốt lại cho đến khi có xung tiếp theo tác động.

Cấp dữ liệu vào,thiết lập SD và RD ở mức cao,có xung CK thì ngõ ra Q =D,Q đảo(Q đảo=D đảo) sẽ được đưa ngược trở lại ngõ vào D để chờ xung tiếp theo

Khi có xung CK tiếp theo thì tiếp tục ta có ngõ ra Q.