- Hướng dẫn sửa lỗi máy giặt HITACHI

Bảng mã lỗi máy giặt HITACHI

C1

Không cấp đủ nước,nguồn nước,áp lực nước,dây điện từ board đến valve nước.

C2

Không xã hết nước.

C3

Máy ko vắt,chưa đóng nắp,công tắc cửa hỏng,dây điện từ board đến công tắc cửa đứt.

C4

Máy ko vắt,đồ trong thùng không cân bằng.

C8

Không khóa được nắp,coi đóng nắpchưa,kiểm tra công tắc cửa.

C9

Không mở được nắp,kiểm tra công tắc cửa.

EE

Lỗi board mạch.

F1

Cảm biến mực nước có vấn đề.

F2

Triac motor có vấn đề hoặc motor hỏng.

F9

DO KO VẮT ĐƯỢC NÊN ĐIẾM TỪ KO ĐIẾM ĐƯỢC VÒNG QUAY NÊN

F9

Kiểm tra các senso, hoặc chuột cắn dây từ senso đến board mạch(bộ diếm từ).

FD

Trục ly hợp có vấn đề.

FF

Kết thúc hiển thị các lỗi.

FO

Kiểm tra phao nước,và các vấn đề liên quan như dây có bị đứt ko,các jack cắm có tiếp xúc tốt ko,hoặc chuột cắn dây,từ phao đến board mạch.

FO

Cảm biến mực nước có vấn đề.