Hướng dẫn sửa lỗi xả nước board máy giặt Toshiba A800, dạy nghề tuấn nguyễn

Pan: máy giặt Toshiba A800 xả quay tròn một hồi nháy đèn báo lỗi nháy đèn

Nguyên nhân: xả quay tròn là do VXL không nhận được tín hiệu đóng hoặc mở từ xả về nên có 2 nguyên nhân xảy ra, 1 là do tiếp tiếp đóng hoài hoặc mở hoài, 2 là do tín đường kích 220vac chập

Cách sửa:

- đo cục xả bằng cách dùng VOM đo xem 2 chân chân có giá trọ trở vài k thì cấp nguồn 220vac, sau đó đo trở 1 chân nguồn và chân còn lại nếu có tín hiệu đóng thông mạch và hở ra là cục xả tốt

- Dò ngược từ đường tín hiệu cục xả về có 1 con trở mã số trên mạch là R45, có thông số 1M, dùng đồng hồ để thang X10k nếu kim không lên là do hư trở này, thay trở khác 1M là ok ( pan này rất thường hư trở này hình như là đa số)

- Dò ngược về đo triac và kích triac hư phần nào xử lý phần đó

Chúc các bạn thành công