Hướng dẫn sửa mã lỗi tủ lạnh side by side

MÃ LỖI THƯỜNG GẶP Ở TỦ LẠNH SIDE BY SIDE

F0 02 Lỗi giao tiếp.

- khắc phục: vệ sinh lại các tiếp điểm dây nối, kiểm tra chuột cắn đứt dây hay không

F0 03 IM đơn vị bất thường.

-Khắc phục: kiểm tra nguồn cấp cho VXL có thể bị thiếu 5 vontl

F0 04 Freezer ngăn rã đông bất thường.

- Khắc phục kiểm tra điện trở xả đá hoặc cảm biến

F0 05 IM cảm biến bất thường.

-Kiểm tra cảm biến bằng cách dùng VR nối 1,2 vào 2 đầu cảm biến để xác định hư hỏng

F0 07 Quá dòng bất thường.

Khắc phục: kiểm tra máy nén, thường đo 3 đầu dây U,V,W có giá trị R bằng nhau, kiểm tra IGBT, kiểm tra CT tại chân về VXL

F0 08 Compressor chậm bất thường.

Khắc Phục: đo chạm vỏ của máy nén

F0 09 Máy nén thông lượng chuyển mạch thất bại.

Khắc phục: kiểm tra dây cấp U,V,W

F0 11 Không máy nén tốc độ động cơ tăng lên. Các bất thường đơn vị ion phụ thuộc vào mô hình.

Khắc Phục: kiểm tra driver kích IGBT, thường đo tại 3 tụ kích có vontl từ 0 đến 15v

F0 12 FR động cơ quạt thường.

Khắc phục: kiểm tra xung quạt, dùng mạch đa hài độ xung cho quạt

F0 13 K quạt thường.

F0 14 Nguồn cung cấp điện áp bất thường.

Khắc phục: thường hư opto so quang bảo vệ điện áp nguồn

F0 15 R2 động cơ quạt thường.

F0 16 RR bất thường động cơ quạt.

F0 17 Các ngăn tủ lạnh rã đông bất thường.

F0 18 Van ba chiều, bất thường chu kỳ. Cảm biến rã đông lạnh khi khoang lạnh mát cả không lạnh.

Khắc phục: kích ic 2003 để xác định cuộn hút

F1 01 Cảm biến đông lạnh bất thường.

Khắc phục: dùng VR điều chỉnh để xác định, nếu chỉnh mà máy nén thay đổi tốc độ được thì thay cảm biến ngăn đông lạnh

F1 02 Lạnh cảm biến bất thường.

Khắc phục: dùng VR điều chỉnh để xác định, nếu chỉnh mà máy nén thay đổi tốc độ được thì thay cảm biến ngăn lạnh

F1 03 TC cảm biến bất thường.

F1 04 Rã đông lạnh cảm biến bất thường.

F1 06 Chuyển đổi cảm biến nhiệt độ phòng bất thường.

F1 10 Rã đông lạnh cảm biến bất thường.

F3 01 Freezer ngăn không lạnh.

F3 02 Các ngăn tủ lạnh không lạnh.

Kiểm tra hệ board mạch đã hoạt động chưa, nếu máy nến chạy thì xem lại gas

Liên hệ 0933102666 gặp thầy Tuấn để được tư vấn học nghề